RSS

FlyingMonk @ Gaudeamus Book Fair

31 Mar

Professor Mihai Ene introducing “Cartea povestilor uitate” at Gaudeamus Book Fair in Craiova, Romania

Gaudeamus Book Fair is the largest international book fair organized across Romania. The fair itself happens in the month of November inside Romexpo pavilion, the Bucharest’ fair grounds. However it is preceded by what is called the Gaudeamus Caravan, a set of literary and book launching events that happen across the country starting in Craiova at the end of February/beginning of March and continuing to several large cities of Romania till they reach Bucharest in late fall.

The book we published last summer “Cartea povestilor uitate/The book of forgotten stories” was officially launched at the Gaudeamus Caravan event in Craiova, the city where is published the literary magazine “Scrisul romanesc” under the editorial management of Professor Florea Firan. At the event, the book was introduced by Professor Mihai Ene who wrote the bellow book review in the “Scrisul Romanesc” literary magazine. The book is published in Romanian, and we hope to have soon an English edition of it.

Farmecul discret al calatoriei

Mihai Ene

Din cele mai vechi timpuri, călătoria reprezintă una dintre experienţele fundamentale ale umanităţii, un orizont extrem de complex deschizându-se între Odiseea lui Homer şi On the road, romanul lui Jack Kerouac. De la călătoriile iniţiatice şi până la cele în scopuri pragmatice, toate au însemnat şi descriu descoperiri, cunoaşteri aprofundate, revelaţii, refl ecţii din ţinuturi mai mult sau mai puţin cunoscute şi pitoreşti, întâlniri cu oameni extraordinari, care îţi pot marca destinul, dar şi cu oameni simpli, care constituie elementul principal în atmosfera călătoriei. Modernita-tea a distrus, încetul cu încetul, farmecul şi semnifi caţia călătoriei, prin inventarea unor mijloace foarte rapide şi confortabile de transport, care te duc în doar câteva ore în locuri pe care, cu doar un secol şi ceva în urmă le străbăteai în săptămâni sau chiar luni întregi. Ceea ce s-a câştigat din punct de vedere pragmatic s-a pierdut la nivelul ethosului călătoriei, a semnifi caţiei şi experienţei în sine pe care o reprezenta călătoria, prilej şi sursă foarte importantă de cunoaştere directă. Însă, în ciuda acestui fapt, există încă oameni care sunt pătrunşi de neliniştea călătorului, care este opusul turistului. Pentru că, dacă turistul se duce să viziteze locuri despre care alţii îi spun că merită văzute şi el bifează atracţiile convenţionale ale unui anumit spaţiu bine defi nit, călătorul adaugă aven-tură experienţei sale, care înseamnă şi o anumită doză de neprevăzut şi de pericol, dar şi de cunoaştere mult mai profundă a lucrurilor, oamenilor şi locurilor cu care intră în contact. Iar când aceşti oameni decid să împărtăşească cu ceilalţi experienţele lor şi să îi incite, astfel, şi pe alţii să pornească la drum este mai mult decât interesant, pentru că, prin intermediul lor, te fac să participi la măcar o parte dintre aventurile lor.Aşa stau lucrurile şi în cazul lui Radu Polizu, autorul Cărţii poveștilor uitate(Scrisul Românesc, 2016), un călător pasionat, talentat şi tenace, care ne face părtaşi la câteva dintre aventurile sale pe patru continente. Ca producător de fi lme de călătorie, Radu Polizu (inginer de Televiziune în Ro-mânia, stabilit în New York din 1988) a reuşit să-şi transforme visul din copilă-rie într-o meserie pe care o face cu mare plăcere şi care îi oferă în acelaşi timp posibilitatea să se bucure de pasiunea sa. Deşi nu este scriitor de fi cţiune, talentul său de povestitor iese la suprafaţă în mi-cile proze memorialistice, care ne poartă din Lhasa până în Lima şi din Bangkok până în Havana, din India până în sudul Franţei şi din Mexic până în Vietnam. Radu Polizu ştie să observe, să discu-te cu oamenii, să privească la spectacolul din jur şi să selecteze pentru cititor ceea ce crede că este mai interesant, inedit sau straniu pentru cititor. Atmosfera unei Cube încremenite în timp, privită de un om care a cunoscut şi regimul totalitar românesc, dar şi societatea americană, unde trăieşte de mai bine de 30 de ani, este descrisă mai ales prin prisma conversa-ţiilor cu câţiva localnici pe care îi cunoaşte acolo, dar şi prin intermediul unei observaţii a mediului, a modului în care funcţionează mitologia locală şi a modului de raportare al oamenilor la aceste realităţi. În Peru, în anii ’90, în care activau guerilele de extremă stângă „Sendero Luminoso” şi „Tupac Amaru”, autorul păşeşte într-o lume afl ată, practic, în război civil, în Nepal, China şi Tibet se aventurează în experienţe-limită, descoperă Mexicul străvechi şi e interesat mereu şi de latura spirituală a lo-curile pe care le vizitează – temple şi alte lăcaşe de cult, rudimentele atât de încărcate de semnifi caţii ale unor civilizaţii de mult apuse, dar toate conectate cu lumea reală, contemporană, uneori paradoxală, contrastantă şi cu atât mai neverosimilă parcă, cu cât este mai adevărată. De aici afl ăm, de pildă, cum te vindecă de problemele generate de altitudinile ridicate Matte-ul de Coca, nivelul redus de serviabilitate al francezilor, mai ales din zone turistice, în care a cere un pahar cu apă de la chiuvetă se transformă într-un calvar comunicaţional, dar şi modul miraculos-inconştient în care poţi traversa o stradă pe care curge un fl uviu de motorete în Saigon.La graniţa dintre memorialistică, jurnal de călătorie şi proză scurtă, textele din volumul Cartea poveștilor uitatereuşesc să redea atmosfera locurilor în care se plasează şi mai ales să realizeze o intersecţie a mai multor planuri extrem de impor-tante: jurnalistic, sociologic, politic, mentalitar. Nu avem de-a face nici cu descrieri lungi de natură, nici cu date uzuale, pe care le poţi găsi în ghidurile turistice, nimic din „sfătoşenia” cu care te întâmpină de multe ori cei care au trăit diverse experienţe spirituale. Totul decurge natural, într-un ritm destul de alert, observaţiile merg direct la ţintă şi urmăresc un nucleu narativ şi de semni-fi caţie, ca în reportajele de televiziune a căror tehnică autorul o cunoaşte desigur extrem de bine. De asemenea, dincolo de experienţele personale, şi aceste observaţii au tot un caracter personal şi vin din interacţi-unea cu diverşi oameni întâlniţi în împrejurări cotidiene şi de la care Radu Polizu ştie să afl e lucruri interesante şi defi nitorii pentru acel spaţiu, aşa cum sunt discuţiile despre Cuba contemporană, despre Che şi Fidel, dar şi despre istorica vizită a preşedintelui Obama la Havana. Convins că mai sunt multe experienţe, locuri şi oameni pe care le-a cunoscut Radu Polizu, nu pot decât să aştept cu nerăbdare textele sale şi, de ce nu, un al doilea volum care să completeze aceste frumoase „poveşti uitate” şi reamintite.

http://www.revistascrisulromanesc.ro/work/reviste/sr_04_2017.pdf

Advertisements
 
Comments Off on FlyingMonk @ Gaudeamus Book Fair

Posted by on March 31, 2017 in Blog, Romania

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: